Mental Sundheds Ambassadør Uddannelse

- Med kulturen som medskaber

Bliv Uddannet 

Mental Sundheds Ambassadør

I har allerede TR og AMR i jeres organisation, nu er tiden inde til at supplere med Mentale Sundheds Ambassadører!

Fælles Undervisningsdage

Modulerne er spredt ud over 4 fælles undervisningsdage, pr. hold med materiale samt øvelser imellem undervisningsgangene.

Tid til implementering

Forløbet strækker sig over 12 måneder, og mellem hver undervisningsdag er der tid til at sikre, at deltagerne afprøver, øver og implementerer nye værktøjer og viden i praksis.

Individuel sparring

Forløbet indeholder også 1:1 sparring med medarbejderen, særligt i forbindelse med implementering.

Certificering

Uddannelsen afsluttes med en certificering som Mental Sundheds Ambassadør.

DERFOR skal I investere og prioritere organisationens mentale sundhed nu:

Mental sundhed i organisationen har væsentlig betydning for:

Medarbejdernes TRIVSEL og overskud, parametre der influerer på bl.a. evnen til at skabe mening med arbejdet samt engagement i løsningen af jeres kerneydelse.

Graden af jeres sygefravær, udbrændthed, stress, konflikter og mistrivsel - som er faktorer der er forbundet med en væsentlig økonomisk belastning for organisationen samt en kerneydelse der ikke løftes som I ønsker det.

Borgerens, den enkelte medarbejders, teamets og organisationens vækst, trivsel og mentale sundhed som en del af en sund (organisations) KULTUR.

Når vi trives og vokser mentalt, kan vi også skinne på andre så de vokser.